O projektu

venkovní učebna ARCHIMEDES
venkovní učebna ARCHIMEDES
venkovní učebna ARCHIMEDES
venkovní učebna ARCHIMEDES

Cílem projektu ARCHIMEDES® je vybudování celosvětové sítě udržitelných celoročních škol/učeben se zaměřením na otázky enviromentu a udržitelnosti, které jsou navzájem propojeny webovou platformou. 

Žáci se tak učí plné spektrum předmětů zážitkovou metodou - do výuky vstupují on-line odborníci z různých oborů a míst na světě a přímo z prostoru s danou tématikou provází žáky a interaktivním způsobem popisují probírané téma. 

Učebna díky portálu také nabízí co-teaching nebo sdílení výuky a přednášek do všech učeben. 

Partneři projektu pomocí platformy zadávají žákům projektové úkoly, ke kterým je požadována kooperace škol z různých států. Výsledky projektů se pak pomocí partnerů realizují v praxi. 

Žáci se prakticky setkávají s osobnostmi z různých oblastí a on-line navštěvují výrobní závody, zajímavá historická místa, místa zasažená klimatickými změnami, významné společnosti nebo přírodní rezervace. 

V rámci platformy díky on-line propojení poznávají kultury a denní životy stejně starých spolužáků z celého světa a tyto zkušenosti využívají k debatám nad cíli SDGs

Neustále navazujeme nová partnerství a spolupráce - pokud máte zájem o vstup do našeho projektu, kontaktujte nás!